חיפוש :

כללים לשימוש במושב בטיחות

1.   יש להשתמש במושב הבטיחות בהתאם להוראות יצרן המושב ולפי ההוראות בחוברת הרכב שלכם.

2.   המושב האחורי תמיד בטוח יותר.
 
3.   בכל נסיעה ודאו שמושב הבטיחות מעוגן היטב למושב הרכב כך שלא ניתן יהיה להזיזו יותר מ-2.5 ס"מ לכל צד.

 
4.   בכל נסיעה ודאו שרצועות מושב הבטיחות צמודות לגוף הילד כך שניתן יהיה להכניס בין הילד
     לרצועות הכתפיים אצבע אחת בלבד. אין צורך שהחגורות תהיינה מהודקות לילד אלא צמודות.    
    
5.   יש להשגיח על הילדים ולוודא שסגר חגורת הבטיחות רכוס בכל עת ולא השתחרר.
 
 
מה בעניין החוק?
 
 
לתשומת לבך:
בסוף שנת 2004 תוקן החוק בנושא ועתה הוא קובע כך:
 
ילד עד גיל שנה:
חייב להיות מוסע במושב בטיחות המתאים לתינוקות. על המושב להיות מותקן כשגבו לכיוון הנסיעה (גם במושב האחורי ברכב), ולא לפני כרית אוויר פעילה.
 
ילד בגיל שנה עד 3 שנים:
 
חייב להיות מוסע כשהוא רתום  במושב בטיחות לפעוטות, המתאים לגובהו ולמשקלו, ולא לפני כרית אוויר פעילה.
 
ילד בגיל 3 עד 8 שנים:
חייב להיות מוסע כשהוא רתום למושב בטיחות לפעוטות או במושב מגביה ("בוקסטר") המתאים למידותיו ולמשקלו, לא לפני כרית אוויר פעילה.
 
כל ילד עד גיל 8:
אסור להסיעו במושב ברכב שלפניו כרית אויר פעילה (כלומר: שלא נותק המנגנון להפעלתה). בדוק זאת ברכבך.
 
תחולה:
 
הכללים הנ"ל חלים על המושב הקדמי בכל רכב מנועי וכל המושב האחורי ברכב מנועי משנת ייצור 1983 ואילך , למעט אוטובוסים, מוניות ואופנועים.
 
בכל זאת:
ראוי להגן על ילדים בכל נסיעה ובכל מושב , בכל רכב שבו מותקנת חגורת בטיחות, בלי קשר להוראות החוק.
 
  • בשנת 2003 נפגעו יותר מ-2000 ילדים עד גיל 9 כנוסעים ברכב .
    אל תתרום להגדלת מספר זה.
  • מושב הבטיחות יכול להציל את חיי ילדכם בעת תאונה.
  • בכל נסיעה, גם למרחק קצר ובנסיעה איטית על הילד לשבת חגור בהתקן ריסון מתאים. הרגל אותו לכך בלי ויתורים .
  • שימוש נכון במושבי בטיחות מפחית בכ-%70  את שיעור התמותה והפגיעות החמורות בתאונות ברכב. הילד שלך ראוי להגנה מיטבית.
  • לעולם אין להשאיר ילד ברכב ללא השגחה, אפילו לא לזמן קצר.
2all בניית אתרים